Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate


Asigurarea confidenţialităţii datelor dumneavoastră personale reprezintă un aspect important pentru S.C. JWCorporate s.r.l. astfel că în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale, societatea noastră solicită de la dumneavoastră date personale ca: nume şi prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date ne sunt necesare pentru identificarea dumneavoastră ca parte a contractului de vânzare precum şi pentru a facilita comunicarea în scopul iniţierii sau/şi încheierii unui contract de vânzare-cumpărare pentru produsele din magazinul online, precum şi în scopuri de arhivare, prelucrări statistice, marketing, acţiuni de direct mailing etc. Datele sunt păstrate şi utilizate doar în scopurile indicate mai sus, excepţie făcând cazul în care aţi consimţit, în mod expres, la o altă utilizare a acestora.


Societatea noastră garantează respectarea tuturor drepturilor privind securitatea datelor personale, precum şi faptul că păstreazã şi utilizează aceste date personale în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001- pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Persoanele fizice ale căror date vor fi stocate au drept de acces, de intervenţie, de informare şi de opoziţie asupra datelor personale stocate şi pot să îşi exercite aceste drepturi printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la JWCorporate s.r.l.


JWCorporate s.r.l. consideră datele dumneavoastră personale confidenţiale, iar prin completarea acestor rubrici dvs. vă daţi acordul expres pentru pentru colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea, consultarea sau procesarea acestora pentru scopul utilizării facile a site-ului, pentru a vă putea recunoaşte ca utilizator înregistrat, după mai multe vizite succesive.


Pentru detalii suplimentare privind Politica de confidenţialitate, nu ezitaţi să ne contactaţi prin e-mail la adresa contact@magazinferestredemansarda.ro
 

© Copyright 2019 - magazin ferestre de mansarda
Home | Contact | pagini.php
creare magazin online
0
Comparator produse